Afdelingen

eCOLOGIE & VROUWENATELIER


Waarom Ecologie?

Onder ecologie verstaan we de wijze van consumeren en produceren enerzijds en de daarmee samenhangende milieuvervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen anderzijds. Het Atelier is bedoeld om deelnemers bewust te maken over de wisselwerking tussen natuur, dieren en mensen. Ook hoe wij met energie omgaan en hoe wij onze kinderen kunnen leren om beter met het milieu om te gaan komt aan bod.


Waarom een vrouwenatelier? 

Vrouwen spelen een essentiële rol in de samenleving dat vaak onvoldoende wordt erkend. Veel vrouwen hebben talenten en kracht die ze niet altijd volledig kunnen inzetten. Terwijl hun talenten en hun krachten juist zo nodig zijn in onze maatschappij. Een doel van dit project is om deze vrouwen te stimuleren om de ruimte in het atelier te gebruiken om hun talenten zichtbaar te maken en zichzelf verder te ontwikkelen. Meer bewuste vrouwen betekent een mooiere en krachtigere samenleving. 


cURSUSRUIMTE 


Waarom een cursusruimte?

Stichting Keyf heeft een cursusruimte waar verschillende cursussen en lezingen worden gehouden en maatschappelijke begeleiding wordt geboden. De volgende cursussen worden gegeven: cursus ecologie en biologisch tuinieren, cursus Nederlandse taal, cursus computervaardigheid en digitale ondersteuning.Sociale ontmoetingsruimte


Waarom een sociale ruimte?

Deze ruimte is een plek waar mensen met verschillende culturele achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar gesprekken kunnen voeren in een vertrouwde en veilige omgeving. In de ontmoetingsruimte zullen ook thematische multiculturele ontmoetingen georganiseerd worden om te bevorderen dat mensen met elkaar in contact komen.


Organisatie & visie

Stichting Keyf zet zich in om de participatie en zelfredzaamheid in Arnhem en omgeving te bevorderen door mensen te activeren en de sociale cohesie te versterken. Door middel van kunstzinnige, culturele, educatieve activiteiten en talentontwikkeling streeft de stichting naar een samenleving waar plek voor iedereen is. Keyf streeft naar een nieuwe manier om mensen vaardigheden bij te brengen, namelijk door mensen hun talenten te laten ontdekken, verder te ontwikkelen en inzetten ten goede van de maatschappij. Het stimuleren en faciliteren van creativiteit en het zelf organiserend vermogen leidt tot meer regie over het eigen leven. Stichting Keyf bestaat uit een afdeling Ecologie en Vrouwen Atelier (EVA), een cursusruimte en een sociale ontmoetingsruimte. Stichting Keyf gaat uit van verschillende kernwaarden waaronder gendergelijkheid, democratie en respect voor de natuur.

COMPANY NAME

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

ADRES

Stichting Keyf                          Steenstraat 79B                            Arnhem                                            P: (123) 456 7890 / 456 7891

FOLLOW US

© Copyright 2020 Stichting Keyf

E-mail verzonden