Ecologie & vrouwenatelier

Waarom Ecologie?

Onder ecologie verstaan we de wijze van consumeren en produceren enerzijds en de daarmee samenhangende milieuvervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen anderzijds. Het Atelier is bedoeld om deelnemers bewust te maken over de wisselwerking tussen natuur, dieren en mensen. Ook hoe wij met energie omgaan en hoe wij onze kinderen kunnen leren om beter met het milieu om te gaan komt aan bod.


Waarom een vrouwenatelier? 

Vrouwen spelen een essentiĆ«le rol in de samenleving dat vaak onvoldoende wordt erkend. Veel vrouwen hebben talenten en kracht die ze niet altijd volledig kunnen inzetten. Terwijl hun talenten en hun krachten juist zo nodig zijn in onze maatschappij. Een doel van dit project is om deze vrouwen te stimuleren om de ruimte in het atelier te gebruiken om hun talenten zichtbaar te maken en zichzelf verder te ontwikkelen. Meer bewuste vrouwen betekent een mooiere en krachtigere samenleving. 


Cursusruimte

Waarom een cursusruimte?

Stichting Keyf heeft een cursusruimte waar verschillende cursussen en lezingen worden gehouden en maatschappelijke begeleiding wordt geboden. De volgende cursussen worden gegeven: cursus ecologie en biologisch tuinieren, cursus Nederlandse taal, cursus computervaardigheid en digitale ondersteuning.Sociale ontmoetingsruimte

Waarom een sociale ruimte?

Deze ruimte is een plek waar mensen met verschillende culturele achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar gesprekken kunnen voeren in een vertrouwde en veilige omgeving. In de ontmoetingsruimte zullen ook thematische multiculturele ontmoetingen georganiseerd worden om te bevorderen dat mensen met elkaar in contact komen.


E-mail verzonden